Informacja – dotyczy postępowania pn. : Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń

Kielce dn. 21.11.2019r.
MOPR/ZP/341/22/2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) informuje, że postępowanie p.n.  Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje , superwizji oraz coachingu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zostało rozstrzygnięte w dniu 21.11.2019 r.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content