Ogłoszenie – Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów

Ogłoszenie nr 501413-N-2020 z dnia 2020-01-09 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów w formie papierowej na artykuły żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach wypłaconych w ramach świadczeń pomocy społecznej oraz w ramach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content