Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków do programu PFRON „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W ramach programu osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi mogą otrzymać dofinansowanie kosztów nauki.

Wnioski dotyczące dofinansowania kosztów nauki w roku akademickim/szkolnym 2022/2023 można składać od dnia 10 września 2022 roku do dnia 10 października 2022 roku drogą elektroniczną za pośrednictwem przygotowanego przez PFRON i bezpłatnie udostępnionego „Systemu Obsługi Wsparcia” (SOW).

Obsługą programu zajmuje się Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, pokój nr 8, tel. 41 331 25 24, wew. 234.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

Skip to content