Archiwum – Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 2015–2020

Home / Archiwum – Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 2015–2020

Archiwum – Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 2020

1. Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i organizacji pobytu w Mieszkaniu Treningowym.pdf
2. Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych funkcjonujących przy Centrum Obsługi Placówek w Kielcach, mieszczących się w Kielcach przy ul. Marszałkowskiej 12 oraz Sandomierskiej 126.pdf
3. Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w lokalach aktywizujących dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej funkcjonujących przy Centrum Obsługi Placówek w Kielcach, mieszczących się przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach.pdf
4. Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz osób pozostających bez pracy.pdf
5. Zarządzenie nr 24/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w 2020 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
6. Zarządzenie nr 27/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych wspieranych dla osób starszych i niepełnosprawnych, mieszczących się na parterze, I i II piętrze w Budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 76, prowadzonych przez Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
7. Zarządzenie nr 32/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania pomieszczeń przy ul. Żeromskiego 4/6 w Kielcach przeznaczonych na mieszkania chronione dla trzech osób.pdf
8. Zarządzenie nr 33/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych w Kielcach przy ul. Leszczyńskiej 37.pdf
9. Zarządzenie nr 34/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych w Kielcach przy ul. Kazimierza Wielkiego 35A.pdf
10. Zarządzenie nr 35/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych w Kielcach przy ul. Kazimierza Wielkiego 35B.pdf
11. Zarządzenie nr 37/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
12. Zarządzenie nr 38/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
13. Zarządzenie nr 46/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia, mieszczących się w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 23/24.pdf
14. Zarządzenie nr 47/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i organizacji pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym.pdf
15. Zarządzenie nr 54/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia czasu pracy w 2020 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
16. Zarządzenie nr 58/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 2 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Standardów kontroli systemu pieczy zastępczej.pdf
17. Zarządzenie nr 60/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ustalania wysokości zasiłku celowego i zasiłku celowego specjalnego.pdf
18. Zarządzenie nr 64/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
19. Zarządzenie nr 64A/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania i organizacji pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym.pdf
20. Zarządzenie nr 65/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 26 października 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób przebywających w izolacji lub na kwarantannie domowej.pdf
21. Zarządzenie nr 73/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
22. Zarządzenie nr 74/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad zawierania i monitorowania kontraktów socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach”.pdf
23. Zarządzenie nr 75/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 14/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz osób pozostających bez pracy.pdf
24. Zarządzenie nr 78/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie kosztów jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych tj. rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapeutyczno-edukacyjnego świadczonych przez pracowników Zespołu ds. Oparcia Społecznego MOPR.pdf
25. Zarządzenie nr 79/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dwóch mieszkań chronionych wspieranych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Ściegiennego 142.pdf
26. Zarządzenie nr 80/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf

Archiwum – Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 2019

1. Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy w formie posiłku.pdf
2. Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.pdf
3. Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wartości pomocy na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych, które opuściły rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo – wychowawczą przed dniem 1 stycznia 2012 roku.pdf 
4. Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wartości pomocy na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych, które opuściły dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich,zakład poprawczy,specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.pdf 
5. Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach Regulaminu Organizacyjnego.pdf
6. Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości zasiłku celowego i zasiłku celowego specjalnego.pdf
7. Zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Standardów kontroli pieczy zastępczej.pdf
8. Zarządzenie nr 17/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i realizacji świadczenia niepieniężnego w formie bonów towarowych (kuponów) Sodexo na zakup artykułów spożywczo-przemysłowych w miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
9. Zarządzenie nr 35/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 9 października 2019 r. w sprawie nadania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach Regulaminu Organizacyjnego.pdf
10. Zarządzenie nr 46/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkań chronionych – interwencyjnych w Kielcach zlokalizowanych przy ul. Jagiellońskiej 76 a.pdf
11. Zarządzenie nr 47/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkań chronionych – interwencyjnych w Kielcach zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzka 43 a.pdf
12. Zarządzenie nr 48/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkań chronionych – interwencyjnych w Kielcach zlokalizowanych przy ul. Paderewskiego 37/39 B.pdf
13. Zarządzenie nr 49/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dwóch mieszkań chronionych – wspieranych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Ściegiennego 142.pdf
14. Zarządzenie nr 50/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania pomieszczeń przy ul. Koziej 10/4 w Kielcach przeznaczonych na mieszkania chronione wspierane dla trzech osób.pdf

Archiwum – Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 2018

1. Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad zawierania i monitorowania kontraktów socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach”.pdf
2. Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
3. Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
4. Zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.pdf
5. Zarządzenie nr 24/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych wspieranych dla osób starszych i niepełnosprawnych, mieszkających na parterze, I i II pietrze w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 76, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
6. Zarządzenie nr 37/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i organizacji pobytu w Mieszkaniu Treningowym.pdf
7. Zarządzenie nr 38/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
8. Zarządzenie nr 40/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania pomieszczeń przy ul. Koziej 10/4 w Kielcach przeznaczonych na mieszkania chronione wspierane dla trzech osób.pdf
9. Zarządzenie nr 42/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
10. Zarządzenie nr 47/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
11. Zarządzenie nr 48/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.pdf
12. Zarządzenie nr 50/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych mieszczących się przy Zespole Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach, ul. Marszałkowska 12 w Kielcach.pdf
13. Zarządzenie nr 51/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w lokalach aktywizujących dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach.pdf
14. Zarządzenie nr 52/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób usamodzielnianych funkcjonującym przy Centrum Obsługi Placówek ul. Sandomierska 126 w Kielcach.pdf
15. Zarządzenie nr 53/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „E-kompetencje bez barier”.pdf
16. Zarządzenie nr 55/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz osób pozostających bez pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
17. Zarządzenie nr 58/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf

Archiwum – Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 2017

1. Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Ośrodkowi Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera, Al. Legionów 5.pdf
2. Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad realizacji Programu Aktywizacji i Integracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach”.pdf
3. Zarządzenie nr 16/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy w formie posiłku.pdf
4. Zarządzenie nr 17/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego Klubów Seniora w Kielcach”.pdf
5. Zarządzenie nr 21/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentacji prowadzonej na stanowisku młodszy asystent rodziny, asystent rodziny, starszy asystent rodziny.pdf
6. Zarządzenie nr 23/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera, Al. Legionów 5.pdf
7. Zarządzenie nr 31/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nadania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach Regulaminu Organizacyjnego.pdf
8. Zarządzenie nr 35/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Klubów Seniora w Kielcach.pdf
9. Zarządzenie nr 37/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie umieszczania zarządzeń dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach na stronie internetowej Ośrodka.pdf
10. Zarządzenie nr 40/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Klubów Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach”.pdf
11. Zarządzenie nr 44/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów Pracy Streetworkerów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach”.pdf
12. Zarządzenie nr 49/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
13. Zarządzenie nr 52/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.pdf
Skip to content