Zapytanie ofertowe – sondaż rynku – na zakup i dostawę wyposażenia do Sieci Świetlic i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” w Kielcach i Specjalistycznej Placówki Dziennej „AZYL” w Kielcach

Kielce, dnia 24-08-2021 r.  ZAPYTANIE OFERTOWE  Na zakup i dostawę wyposażenia do Sieci Świetlic i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” w Kielcach i Specjalistycznej Placówki...

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup środków ochrony osobistej do firm zatrudniających asystentów realizujących Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Kielce, 18.08.2021 r. PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia:  Zakup środków ochrony osobistej do firm zatrudniających asystentów realizujących...