Zapytanie ofertowe – Zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski dla obywateli Ukrainy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOPR.PS.414.WSOU.ZAP.1.2022 Na zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski obywateli...