Biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 1/4

Home / Deklaracja dostępności / Biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 1/4

W budynku mieści się: Klub Seniora.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełno sprawnościami,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się Rodzinny Dom Pomocy.

Dostępność architektoniczna:

 • wejście do budynku to wysoki parter,
 • do budynku dobudowana została winda umożliwiająca transport do wejścia głównego,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • obiekt wyposażony jest w toaletę dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się Mieszkania wspomagane i Dział ds. Organizacji Pobytu Dziennego i Całodobowego Osób Starszych i Niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzą 2 wejścia:

– wejście główne, które jednocześnie jest wejściem do Domu Pomocy Społecznej (od strony północno-wschodniej)od strony ulicy Jagiellońskiej,

 • z boku wysuniętego na stronę wschodnią budynku jest wejście z zamontowaną windą transportująca na wyższe kondygnacje budynku,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • wszystkie mieszkania posiadają toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnością,
 • na III piętrze na korytarzach oraz przed każdym wejściem do pokoju znajduje się ciąg liniowy dla osób niewidomych oraz niedowidzących,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych oraz Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Dostępność architektoniczna:

 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych oraz Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego mieszczą się na XII piętrze,
 • do budynku prowadzi wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wyposażone w pochylnię,
 • w budynku są cztery windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak toalety przystosowanej do korzystania dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • przed budynkiem wyznaczone są 2 stanowiska do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu (1 osoba z Działu Świadczeń Rodzinnych posiada ukończony kurs języka migowego),
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Rejon Opiekuńczy „Herby”, Rejon Opiekuńczy „Za Torami” oraz Magazyn MOPR

Dostępność architektoniczna:

 • Rejony Opiekuńcze mieszczą się na I piętrze budynku, natomiast Świetlica Środowiskowa oraz Magazyn MOPR mieszczą się w podziemiach budynku,
 • do budynku prowadzą 2 wejścia:

– wejście do Rejonów Opiekuńczych oraz Świetlicy Środowiskowej niedostosowane do potrzeb osób  z niepełnosprawnością,

– wejście do Magazynu MOPR (od strony wschodniej)niedostosowane do potrzeb osób z niepełno sprawnościami,

 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak toalety dla osób osób z niepełnosprawnością,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • przed budynkiem wyznaczone są 2 stanowiska do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • istnieje możliwość wezwania pracownika danej komórki organizacyjnej w celu załatwienia spraw (umówienia wizyty w domu klienta) na parterze budynku,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się Jadłodajnia 11:30.

Dostępność architektoniczna:

 • wejście do Jadłodajni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością– wejście z poziomu ulicy,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • przed budynkiem wyznaczone są 3 stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Dział ds. Dialogu Obywatelskiego.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełno sprawnościami,
 • blok mieszkalny parter, nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak toalety dla potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem Działu przy ul. Studziennej 2 na parterze budynku.

W budynku mieści się: Dział Usług (Zespół ds. Oparcia Społecznego)

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełno sprawnościami,
 • blok mieszkalny parter, nie posiada windy.
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzacych,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Filia Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera, Mieszkania wspomagane i treningowe oraz Archiwum Zakładowe MOPR.

Dostępność architektoniczna:

 • Filia Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera mieści się na wysokim parterze, natomiast Archiwum Zakładowe MOPR mieści się w piwnicach budynku,
 • mieszkania wspomagane i treningowe znajdują się na pierwszym piętrze,
 • do budynku prowadzą 2 wejścia:

– 1 wejście główne,

– 1 wejście ewakuacyjne z terenu szkoły,

 • z prawej strony wejścia jest winda zewnętrzna (platforma) transpotująca na wyższe piętra,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wyjściu ewakuacyjnym,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Klub Seniora i Dział Usług (Kielecki Dom pod Fontanną).

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością z pochylnią,
 • w budynku nie ma windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Rejon Opiekuńczy „Białogon”, Rejon Opiekuńczy „Barwinek- Baranówek”, Dział Projektów.

Dostępność architektoniczna:

 • Rejony Opiekuńcze i Dział Projektów mieszczą się na I piętrze budynku.
 • do budynku prowadzą 2 wejścia niedostosowane do potrzeb osób z niepełno sprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych,
 • przed budynkiem wyznaczone są 2 stanowiska do parkowania dla osób z niepełno sprawnością,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu (oraz w Rejonie Opiekuńczym „Białogon” 1 pracownik posiada ukończony kurs języka migowego).
 • istnieje możliwość wezwania pracownika danego Rejonu Opiekuńczego w celu załatwienia spraw przed budynkiem lub umówienia wizyty w domu klienta,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Stan na dzień 28-03-2024

Skip to content