Biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 1/4

Home / Deklaracja dostępności / Biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 1/4

W budynku mieszczą się: Rejon Opiekuńczy „Herby”, Rejon Opiekuńczy „Za Torami”, Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” – Filia Nr 2 oraz Magazyn MOPR

Dostępność architektoniczna:

 • Rejony Opiekuńcze mieszczą się na I piętrze budynku, natomiast Świetlica Środowiskowa oraz Magazyn MOPR mieszczą się w podziemiach budynku
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia:

– 1 wejście do Rejonów Opiekuńczych oraz Świetlicy Środowiskowej niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– 1 wejście do Magazynu MOPR niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Budynek nie posiada windy.
 • Przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak toalety dla niepełnosprawnych.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Przed budynkiem wyznaczone są 2 stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Istnieje możliwość wezwania pracownika danej komórki organizacyjnej w celu załatwienia spraw (umówienia wizyty w domu klienta) na parterze budynku.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych, Dział Techniczny, Jadłodajnia 11:30.

Dostępność architektoniczna:

 • Do budynku prowadzi 5 wejść:

– 3 wejścia do Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych (2 są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – wejście z poziomu ulicy, 1 jest niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),

– 1 wejście do Działu Technicznego dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych –
wejście z poziomu ulicy,

– 1 wejście do Jadłodajni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – wejście
z poziomu ulicy.

 • Budynek nie posiada windy.
 • Przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak jest toalety dla niepełnosprawnych.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Przed budynkiem wyznaczone są 3 stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych, z których można się dostać do budynku.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Dział ds. Dialogu Obywatelskiego.

Dostępność architektoniczna:

 • Do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Blok mieszkalny parter, nie posiada windy.
 • Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak toalety dla niepełnosprawnych.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem Działu przy ul. Studziennej 2 na parterze budynku.

W budynku mieści się: Dział Usług (Zespół ds. Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi).

Dostępność architektoniczna:

 • Do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Blok mieszkalny parter, nie posiada windy.
 • Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak toalety dla niepełnosprawnych.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Klub Seniora.

Dostępność architektoniczna:

 • Do budynku prowadzi 1 wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkoników.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak jest toalety dla niepełnosprawnych.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Klub Seniora pozostawał w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach do 31 stycznia 2022 r.

W budynku mieści się: Filia Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera oraz Archiwum Zakładowe MOPR.

Dostępność architektoniczna:

 • Filia Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera mieści się na wysokim parterze, natomiast Archiwum Zakładowe MOPR mieści się w piwnicach budynku.
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia:

– 1 wejście główne,

– 1 wejście ewakuacyjne z terenu szkoły.

 • Z boku wejścia jest winda zewnętrzna (platforma).
 • Przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się przy wyjściu ewakuacyjnym.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Klub Seniora.

Dostępność architektoniczna:

 • Do budynku prowadzi 1 wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z podjazdem dla niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak toalety dla niepełnosprawnych.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Klub Seniora pozostawał w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach do 31 stycznia 2022 r.

W budynku mieszczą się: Rejon Opiekuńczy „Białogon”, Rejon Opiekuńczy „Barwinek- Baranówek”, Dział Projektów.

Dostępność architektoniczna:

 • Rejony Opiekuńcze i Dział Projektów mieszczą się na I piętrze budynku.
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak toalety dla niepełnosprawnych.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Przed budynkiem wyznaczone są 2 stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu (oraz w Rejonie Opiekuńczym „Białogon” 1 pracownik posiada ukończony kurs języka migowego.
 • Istnieje możliwość wezwania pracownika danego Rejonu Opiekuńczego w celu załatwienia spraw (umówienia wizyty w domu klienta) przed budynkiem.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Klub Seniora +.

Dostępność architektoniczna:

 • Klub Seniora mieści się na I piętrze budynku.
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia:

– 1 wejście główne,

– 1 wejście ewakuacyjne jest niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Z boku wejścia jest winda zewnętrzna.
 • Przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się przy drzwiach głównych.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera oraz Klub Seniora.

Dostępność architektoniczna:

 • Klub Seniora mieści na I piętrze budynku, Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera mieści się na parterze budynku.
 • Do budynku prowadzą 4 wejścia:

– 2 wejścia do Klubu Seniora niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– 2 wejścia do Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażone w podjazd.

 • W budynku nie ma windy.
 • Przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych w Klubie Seniora jest przy wejściu, natomiast w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera znajduje się w korytarzu głównym.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Przed budynkiem wyznaczone jest 1 stanowisko do parkowania dla osób niepełnosprawnych
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Dział ds. Dialogu Obywatelskiego – Wolontariat.

Dostępność architektoniczna:

 • Dział ds. Dialogu Obywatelskiego – Wolontariat mieści się na I piętrze budynku.
 • Do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak toalety dla niepełnosprawnych.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Stan na dzień 31-03-2021

Skip to content