Biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 2/4

Home / Deklaracja dostępności / Biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 2/4

W budynku mieści się: Klub “Senior+”.

Dostępność architektoniczna:

 • Klub Seniora mieści się na I piętrze budynku.
 • do budynku prowadzą 2 wejścia:

– 1 wejście główne,

– 1 wejście ewakuacyjne jest niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 • z boku wejścia jest winda zewnętrzna,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • toaleta dla osób z niepełno sprawnościami znajduje się przy drzwiach głównych,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera oraz Klub Seniora.

Dostępność architektoniczna:

 • Klub Seniora mieści na I piętrze budynku, Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera mieści się na parterze budynku.
 • Do budynku prowadzą 4 wejścia:

– 2 wejścia do Klubu Seniora niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– 2 wejścia do Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wyposażone w podjazd,

 • w budynku nie ma windy,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością w Klubie Seniora jest przy wejściu, natomiast w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera znajduje się w korytarzu głównym,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych,
 • przed budynkiem wyznaczone jest 1 stanowisko do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Dział ds. Dialogu Obywatelskiego (Sekcja Wolontariatu).

Dostępność architektoniczna:

 • Dział ds. Dialogu Obywatelskiego – Sekcja Wolontariatu mieści się na I piętrze budynku.
 • do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełno sprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełno sprawnościami,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Dział ds. Bezdomności.

Dostępność architektoniczna:

 • Dział ds. Bezdomności mieści się na I piętrze budynku.
 • do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełno sprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • istnieje możliwość wezwania pracownika Działu w celu załatwienia spraw przed budynkiem,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Mieszkania wspomagane.

Dostępność architektoniczna:

 • mieszkania mieszczą się na parterze budynku,
 • do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełno sprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się Mieszkania wspomagane.

Dostępność architektoniczna:

 • mieszczą się na I piętrze,
 • do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się Mieszkanie wspomagane.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi 1 wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wyposażone w podjazd ,
 • mieszkanie nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku jest winda,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Mieszkania treningowe dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia.

Dostępność architektoniczna:

 • mieszkania treningowe mieszczą się na III piętrze budynku,
 • do budynku prowadzi wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się mieszkanie treningowe dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia.

Dostępność architektoniczna:

 • mieszkania treningowe mieszczą się na I piętrze budynku,
 • do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” – Filia Nr 1

Dostępność architektoniczna:

 • Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” – Filia Nr 1 mieści się na I piętrze budynku,
 • do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełno sprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
Skip to content