Biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 4/4

Home / Deklaracja dostępności / Biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 4/4

W budynku mieści się: Dział ds. Realizacji Procedury „Niebieskie Karty” (Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc Domową).

Dostępność architektoniczna:

 • Komórka organizacyjna mieści się na I piętrze,
 • do budynku prowadzi wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie ma windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Dział Usług.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • w budynku nie ma windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Dział Usług.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie ma windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Dział ds. Realizacji Procedury „Niebieskie Karty”.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie ma windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzą 2 wejścia:

– wejście od strony ulicy Zamenhoffa ( od strony południowej) dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością, poprzez zamontowanie podnośnika umożliwiającego transport na wysoki parter budynku,

– wejście boczne jest niedostosowane do potrzeb osób z  niepełnosprawnością,

 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się przy wejściu głównym,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidząch,
 • przed budynkiem wyznaczone są 2 stanowiska do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Mieszkania wspomagane.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzą 2 wejścia niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie ma windy,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • w mieszkaniach nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnością
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Jadłodajnia 11:30.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • budynek nie posiada windy.
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest obok wejścia głównego,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W kompleksie budynków mieszczą się: Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” – Filia Nr 3 (zajmuje 2 odrębne lokale) oraz Klub Seniora.

Dostępność architektoniczna:

 • do Filii Nr 3 prowadzą 3 wejścia:
 1. do pierwszego lokalu prowadzą 2 wejścia:

– 1 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością – wejście z poziomu ulicy,

– 1 jest niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością

 1. do drugiego lokalu prowadzi 1 wejście – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • do Klubu Seniora prowadzą 2 wejścia niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
Skip to content