Biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 3/4

Home / Deklaracja dostępności / Biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 3/4

W budynku mieści się: Rejon Opiekuńczy „Czarnów”.

Dostępność architektoniczna:

 • Rejon Opiekuńczy mieści się na parterze budynku,
 • do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • istnieje możliwość wezwania pracownika Rejonu Opiekuńczego w celu załatwienia spraw (umówienia wizyty w domu klienta) przed budynkiem,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Jadłodajnia 11:30.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi 1 wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością -wyposażone w podjazd,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych,
 • przed budynkiem wyznaczone jest 1 stanowisko do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Klub Integracji Społecznej oraz Wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem Klubu Integracji Społecznej w MOPR przy ul. Studziennej 2,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Rejon Opiekuńczy „os. Jagiellońskie”.

Dostępność architektoniczna:

 • Rejon Opiekuńczy mieści się na I piętrze budynku.
 • do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • istnieje możliwość wezwania pracownika Rejonu w celu załatwienia spraw (umówienia wizyty w domu klienta) na parterze budynku,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Magazyn MOPR, Punkt Pomocy dla Obywateli Ukrainy

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi 1 wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wyposażone w podjazd,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych słabo widzących,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Punkt Pomocy dla Obywateli Ukrainy i dla Kielczan

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi 1 wejście z poziomu chodnika,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych słabo widzących,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Rejon Opiekuńczy „Centrum”.

Dostępność architektoniczna:

 • Rejon Opiekuńczy „Centrum” mieści się na III piętrze,
 • do budynku prowadzi 1 wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • w budynku jest winda,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak toalety dla niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Klub “Senior+”.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi 1 wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w centralnej części Klubu,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • przed budynkiem wyznaczone są 2 stanowiska do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu (2 pracowników Klubu posiada ukończony kurs języka migowego),
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Rejon Opiekuńczy „KSM”.

Dostępność architektoniczna:

 • Rejon mieści się na parterze budynku,
 • do budynku prowadzi 1 wejście wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak jest toalety dla osób z  niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej oraz Archiwum Zakładowe MOPR.

Dostępność architektoniczna:

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej oraz Archiwum Zakładowe MOPR mieszczą na I piętrze budynku,
 • do budynku prowadzą 2 wejścia:

– wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażone w podjazd

– wejście od strony parkingu jest niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 • w budynku są 2 windy,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • przed budynkiem wyznaczone jest 1 stanowisko do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
Skip to content