Budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 1/2

Home / Deklaracja dostępności / Budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 1/2

W budynku mieszczą się: Dział Finansowo – Księgowy, Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych, Dział Pomocy Środowiskowej, Dział Techniczny, Dział Usług, Dział ds. Instytucjonalnej Pomocy Całodobowej, Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, Dział ds. Informatyki.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzą 4 wejścia:

– wejście główne do budynku(od strony północno-zachodniej)-wejście z poziomu terenu, wejście to prowadzi do głównego korytarza, w którym znajduje się Punkt Informacyjny, w którym każda osoba może skorzystać z pomocy. W tym pomieszczeniu – w przypadku osoby ze szczególnymi potrzebami– może zostać załatwiona każda sprawa realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na parterze znajduje się również toaleta odpowiednio oznaczona, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

– wejście do budynku ( od strony południowo-zachodniej) posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim, wejście to prowadzi bezpośrednio do pokoju nr 8 do Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych,

– 2 pozostałe wejścia są niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

 • budynek nie posiada windy, na drzwiach głównego wejścia zainstalowany został dzwonek dla osób, które mogłyby potrzebować dodatkowej pomocy ze strony pracowników Ośrodka,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku przy głównym wejściu( na lewo od wejścia),
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • przed budynkiem od strony północnej (przy ul. Studziennej 2) wyznaczone są 3 stanowiska do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami, z których można się dostać do budynku,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • istnieje możliwość wezwania pracownika danego Działu w celu załatwienia spraw w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży oraz Przedszkole Sióstr Salezjanek.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi 1 wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażone w pochylnię,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • przed budynkiem wyznaczone jest 1 stanowisko do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Mieszkania wspomagane.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi wejście wyposażone w pochylnię dla osób  z niepełno sprawnościami,
 • w każdym budynku jest winda,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wszystkie mieszkania posiadają toalety dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • przed budynkiem wyznaczone jest 1 stanowisko do parkowania dla osób z niepełno sprawnościami,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Mieszkania wspomagane.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi wejście wyposażone w pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami,
 • w każdym budynku jest winda,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wszystkie mieszkania posiadają toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • przed budynkiem wyznaczone jest 1 stanowisko do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Rejon Opiekuńczy „Śródmieście”.

Dostępność architektoniczna:

 • Rejon Opiekuńczy mieści się na I piętrze budynku,
 • do budynku prowadzą 3 wejścia:

– 1 wejście dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wyposażone w  podjazd, który prowadzi na parter budynku,

– 2 wejścia są niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • istnieje możliwość wezwania pracownika Rejonu Opiekuńczego w celu załatwienia spraw w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Dostępność architektoniczna:

 • Punkt mieści się na wysokim parterze budynku, wejście  z kilkoma schodami,
 • dodatkowe wejście( od strony południowej) do budynku dostosowane dla osób z niepełnosprawnością prowadzi od strony zamontowanego przy budynku podjazdu,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się Mieszkania wspomagane.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzi wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poziomu terenu,
 • w budynku jest winda do transportu na wyższe piętra budynku,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wszystkie mieszkania posiadają toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych,
 • do budynku przynależy parking,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Dział Opieki i Wychowania, Filia Klubu Seniora – Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty”.

Dostępność architektoniczna:

 • Dział Opieki i Wychowania mieści się na I piętrze budynku, Filia Klubu Seniora mieści się na parterze budynku.
 • do budynku prowadzą 3 wejścia:

– do Działu Opieki i Wychowania wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

– do Filii Klubu Seniora prowadzi wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście z terenu budynku,

– wejście z tyłu budynku prowadzi do mieszkań treningowych dla osób usamodzielnianych, niedostosowane jest do potrzeb osób z  niepełnosprawnościami,

 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w Filii Klubu Seniora – Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Katy” w centralnej części Klubu obok sali głównej,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu (ponadto pracownik Filii Klubu Seniora posiada ukończony kurs języka migowego),
 • istnieje możliwość wezwania pracownika Działu Opieki i Wychowania w celu załatwienia spraw w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Rejon Opiekuńczy „Szydłówek”.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzą 2 wejścia:

–  wejście do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,  bez barier architektonicznych, wejście z poziomu terenu miedzy budynkami , wejście od strony północnej,

– wejście do Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek” dostosowane do potrzeb osób   z niepełnosprawnościami, bez barier architektonicznych, wejście z poziomu terenu, wejście od strony północno –zachodniej,

 • budynek parterowy nie posiada windy,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku znajdują się 2 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, po 1 w każdej komórce organizacyjnej,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • przed budynkiem jest parking miejsca bez oznaczeń do parkowania dla osób z niepełno sprawnościami,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Klub “Senior+”.

Dostępność architektoniczna:

 • budynek parterowy, do budynku prowadzi wejście główne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – wejście z poziomu terenu,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Stan na dzień 27-03-2024

Skip to content