Budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 1/2

Home / Deklaracja dostępności / Budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 1/2

W budynku mieszczą się: Dział Finansowo – Księgowy, Dział Spraw Personalnych, Dział Spraw Organizacyjnych, Dział Pomocy Środowiskowej, Dział Opieki i Wychowania, Dział Techniczny, Dział Usług, Dział Instytucjonalnej Pomocy Osobom Starszym, Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, Dział ds. Informatyki.

Dostępność architektoniczna:

 • Do budynku prowadzą 4 wejścia:

– 2 wejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pierwsze wejście z przodu budynku wjazd z poziomu ulicy. Drugie wejście z tyłu budynku wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkoników,

– 2 wejścia są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Budynek nie posiada windy.
 • Przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku przy głównym wejściu.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Przed budynkiem wyznaczone są 3 stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych, z których można się dostać do budynku.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Istnieje możliwość wezwania pracownika danego Działu w celu załatwienia spraw w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży oraz Przedszkole Sióstr Salezjanek.

Dostępność architektoniczna:

 • Do budynku prowadzi 1 wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkoników.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak toalety dla niepełnosprawnych.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Przed budynkiem wyznaczone jest 1 stanowisko do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Mieszkania chronione wspierane dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz Lokale aktywizujące dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna:

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia:

– 1 wejście główne,

– 1 wejście jest przejściem na stronę Domu Pomocy Społecznej.

 • Z boku wejścia jest winda zewnętrzna.
 • Przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wszystkie mieszkania posiadają toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych.
 • W lokalach aktywizujących na III piętrze na korytarzach oraz przed każdym wejściem do pokoju znajduje się ciąg liniowy dla osób niewidomych oraz niedowidzących.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Mieszkania chronione wspierane dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna:

 • Do każdego budynku prowadzi 1 wejście wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkoników.
 • W każdym budynku jest winda.
 • Przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wszystkie mieszkania posiadają toalety dla niepełnosprawnych.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Przed budynkiem wyznaczone jest 1 stanowisko do parkowania dla osób niepełnosprawnych, z którego można się dostać do budynku.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Rejon Opiekuńczy „Śródmieście”.

Dostępność architektoniczna:

 • Rejon Opiekuńczy mieści się na I piętrze budynku.
 • Do budynku prowadzą 3 wejścia:

– 1 wejście dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyposażone w  podjazd, który prowadzi na parter budynku,

– 2 wejścia są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Budynek nie posiada windy.
 • Przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Istnieje możliwość wezwania pracownika Rejonu Opiekuńczego w celu załatwienia spraw w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Mieszkania chronione wspierane dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna:

 • Do budynku prowadzi 1 wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W budynku jest winda.
 • Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wszystkie mieszkania posiadają toalety dla niepełnosprawnych.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Przed budynkiem jest parking miejsca bez oznaczeń do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Dział Opieki i Wychowania – Zespół Profilaktyki Rodzinnej, Filia Klubu Seniora – Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty”.

Dostępność architektoniczna:

 • Dział Opieki i Wychowania – Zespół Profilaktyki Rodzinnej mieści się na I piętrze budynku, Filia Klubu Seniora mieści się na parterze budynku.
 • Do budynku prowadzą 3 wejścia:

– do Działu Opieki i Wychowania – Zespołu Profilaktyki Rodzinnej prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– do Filii Klubu Seniora prowadzi 1 wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– 1 wejście z tyłu budynku prowadzi do Mieszkań Chronionych niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Budynek nie posiada windy.
 • Przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w Filii Klubu Seniora – Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Katy” w centralnej części Klubu obok sali głównej.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu (ponadto 1 pracownik Filii Klubu Seniora posiada ukończony kurs języka migowego).
 • Istnieje możliwość wezwania pracownika Działu Opieki i Wychowania – Zespołu Profilaktyki Rodzinnej w celu załatwienia spraw w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Mieszkania chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dostępność architektoniczna:

 • Mieszkania chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi mieszczą się na parterze, na I piętrze, na II piętrze.
 • Do budynku prowadzi 1 wejście niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak toalety dla niepełnosprawnych.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Rejon Opiekuńczy „Szydłówek”.

Dostępność architektoniczna:

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia:

– 1 wejście do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych bez barier architektonicznych,

– 1 wejście do Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek” dostosowane do potrzeb osób     niepełnosprawnych bez barier architektonicznych.

 • Budynek parterowy nie posiada windy.
 • Przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku znajdują się 2 toalety dla niepełnosprawnych, po 1 w każdej komórce organizacyjnej.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Przed budynkiem jest parking miejsca bez oznaczeń do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Klub Seniora.

Dostępność architektoniczna:

 • Do budynku prowadzą 4 wejścia wszystkie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – wejścia z poziomu ulicy.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak jest toalety dla niepełnosprawnych.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Stan na dzień 31-03-2021

Skip to content