Budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 2/2

Home / Deklaracja dostępności / Budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 2/2

W budynku mieści się: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej (Punkt Interwencyjno-Konsultacyjnym dla Osób Doznających Przemocy Domowej oraz Hostel).

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzą 3 wejścia:

– 1 wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością – wyposażone jest w pochylnię,

– 2 wejścia są niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 • w budynku jest winda,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na wprost wejścia,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Klub Wolna Strefa.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzą 2 wejścia niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” Filia Nr 7, Filia Nr 5 (Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego) oraz Dział Techniczny – Warsztat

Dostępność architektoniczna:

 • Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” Filia Nr 7 mieści się na parterze budynku, natomiast Filia Nr 5 mieści się na parterze oraz pierwszym piętrze budynku.

Dział Techniczny – warsztat mieści się w piwnicach budynku.

 • do budynku prowadzą 3 wejścia niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • Przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Dostępność architektoniczna:

 • pomieszczenia Domu mieszczą się na I piętrze, do pomieszczeń prowadzą schody,
 • do budynku prowadzi wejście z poziomu terenu,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • brak toalety przystosowanej dla osób z  niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku mieszczą się: Mieszkania treningowe i wspomagane.

Dostępność architektoniczna:

 • mieszkania mieszczą się na parterze, na I piętrze, na II piętrze,
 • do budynku prowadzi wejście niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Klub Seniora.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzą 2 wejścia:

– 1 wejście z przodu budynku dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością – wejście z poziomu ulicy,

– 1 wejście z tyłu budynku jest niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści się: Klub Seniora.

Dostępność architektoniczna:

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia:

– 1 wejście od frontu budynku dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażone w pochylnię,

– 1 wejście od strony bramy jest niedostosowane do potrzeb osób z niepełno sprawnościami,

 • budynek nie posiada windy .
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieszczą się: Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny, Ogrzewalnia/Świetlica.

Dostępność architektoniczna:

Do budynku Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego prowadzą 3 wejścia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wyposażone w podjazd,

 • do budynku Ogrzewalni/Świetlicy prowadzi wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • budynki nie posiadają windy,
 • przy wejściach do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku OIT są 2 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdujące się przy mieszkaniach treningowych oraz przy Punkcie Interwencji Kryzysowej,
 • w budynku Ogrzewalni/Świetlicy są 2 toalety dla osób z niepełnosprawnością przy sali głównej,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W budynku mieści „Baza Zbożowa”.

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku prowadzą 3 wejścia:

–  2 są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością – wejście do pomieszczeń z poziomu terenu,

– 1 jest niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 • budynek nie posiada windy,
 • przy wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak jest toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
Skip to content