Dodatek energetyczny – nowe stawki od 1 maja 2020

Dodatek energetyczny – nowe stawki od 1 maja 2020

Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2020 roku Minister Klimatu ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 maja 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku, który wynosi:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł miesięcznie.

 

Więcej informacji:

Skip to content