Bilet kredytowany

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Bilet kredytowany

1. Informacje ogólne dla klienta

Bilet kredytowany jest formą zasiłku celowego.

Bilet kredytowany przyznaje się na przejazdy pociągami realizowanymi przez przewoźnika „Przewozy Regionalne”.

Bilet uprawnia do przejazdu po legalizacji w kasie biletowej, wyłącznie w klasie 2 pociągu uruchamianego przez „Przewozy Regionalne”, przewidzianego w rozkładzie jazdy, na trasie i w terminie ważności wskazanym w bilecie.

Przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a decyzja o odmowie przyznania tej formy pomocy nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

3. Podstawa prawna

  • Art. 17 ust. 1 pkt 8, art. 36 pkt 2 lit. b. art. 39 ust. 4, art. 101, art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.).

4. Formularze do pobrania

1. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf
3. Zaświadczenie o wysokości dochodu.pdf

5. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Po odbiór biletu kredytowanego ze skierowaniem wystawionym przez pracownika socjalnego właściwego Rejonu Opiekuńczego należy zgłaszać się do:
Punkt Informacyjno-Interwencyjny
W przypadku osób bezdomnych sprawę załatwia:
Dział ds. Bezdomności

Opracował: Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 01-10-2018

Skip to content