Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

1. Informacje ogólne dla klienta

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Udzielenie tego świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i nie przeprowadza się wywiadu środowiskowego.

2. Wymagane dokumenty

  • prawomocny wyrok sądu w sprawie przyznania wynagrodzenia za sprawowanie opieki

3. Podstawa prawna

  • art. 18 ust. 1 pkt 9, ust. 2, 3, art. 36 pkt 1, lit. h, art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

4. Sprawę załatwia

Dział Pomocy Środowiskowej, pokoje nr 10, 13, 16

Opracował: Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 10-01-2022

Skip to content