Informacja – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych

Numer postępowania: MOPR/1/2020
Kielce, 04.03.2020r.

INFORMACJA O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce informuje, że w dniu 26.02.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert z zapytania ofertowego w ramach realizacji projektu pn. “Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych” numer postępowania MOPR/1/2020

W postępowaniu wpłynęło 10 ofert.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content