Zmiany w Programie dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce

Zmiany w Programie dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że nastąpiły zmiany w Programie dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce dające możliwość „bezpłatnych przejazdów na podstawie biletu okresowego 90-dniowego w strefie miejskiej przysługujące dla trzeciego i kolejnego dziecka z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Miasta Kielce do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej – nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia”.

Zapoznaj się:

Skip to content