Informacja – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach

MOPR/ZP/341/14/2019
Kielce dn.11.09.2019 r.

INFORMACJA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm. ) informuje, że postępowanie p.n. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej zostało rozstrzygnięte w dniu 11.09.2019 r. W postępowaniu zostały złożone 2 oferty.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content