Informacja – Usługi w zakresie przeprowadzenia diagnozy i rediagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/17/2019
Kielce, 12.09.2019r.

Informacja

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: USŁUGI W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY I REDIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ  I  LOGOPEDYCZNEJ  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 5 do 18 LAT – UCZESTNIKÓW PROJEKTU „EFEKT- DOSTĘPNOŚĆ I ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W KIELCACH“

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku,  poz. 1986 ze zm.) podaje  informacje  z otwarcia ofert:
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 207 600,00

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content