Informacja – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora

Numer postępowania: MOPR/2/2020
Kielce, dnia 10.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2 informuje, że w dniu 17.02.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora”, numer postępowania: MOPR/2/2020.

W postępowaniu wpłynęło 10 ofert.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 10.03.2020 r.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content