Komunikat w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem

Komunikat w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem

Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce i ryzyko wystąpienia koronawirusa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w dniach 16-20 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia we wszystkich kieleckich Klubach Seniora i ich Filiach oraz w Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 KĄTY”.

Z uwagi na fakt, że sytuacja jest dynamiczna i trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się wirusa, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach apeluje o śledzenie bieżących komunikatów na stronach www.mopr.kielce.plwww.um.kielce.pl

Aktualne komunikaty dotyczące zagrożenia koronawirusem można śledzić na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.pl/web/nauka/wiadomosci.

Wprowadzona specustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni, do dzieci do lat 8. W tym przypadku nie jest wymagane zwolnienie lekarskie, a złożenie oświadczenia u swojego pracodawcy. Wzór takiego oświadczenia znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS uruchomił także infolinię 22 560 16 00, która będzie udzielała szczegółowych informacji – poinformowała Marlena Małąg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Zasiłek opiekuńczy należy się zarówno mamie, jak i tacie. To rodzice będą podejmowali decyzję, kto z tego zasiłku skorzysta, ponieważ będzie on wypłacany jednej osobie – z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a więc z budżetu państwa. Wprowadzono także rozwiązanie zdalnej pracy. Ma ona umożliwić rodzicom podjęcie decyzji, czy skorzystają z zasiłku opiekuńczego czy ewentualnie zdalnej pracy.

Zapoznaj się:

Skip to content