Informacja – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora

Numer postępowania: MOPR/2/2020
Kielce, 13.02.2020r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) dokonuje modyfikacji SIWZ

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content