Numer postępowania: MOPR/1/2020
Kielce, 18.02.2020r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w udzielonej odpowiedzi na pytania 1 i 5 odnośnie ilości w pozycji przedmiaru 4.2. czy 869,56m2 czy 237,17m2?
Jeśli Zamawiający podaje ilość w m2 odbojnicy to dlaczego jednostka i wszystkie nakłady pozycji liczone są dla m, z uwagi na wskazanie szerokości 50cm odbojnicy z drewna iglastego możliwe jest wykonanie jej jako klejonej. Jak ta odbojnica ma być zabezpieczona – lakier, kolor? Pozycja podaje: “listwy przyścienne odbojowe z drewna iglastego”.

Odpowiedź:
Ilości po korekcie dot. 1.12, 4.1-4.5
poz.1.12 = 146,35 m2,
4.poz.od 4.1. do 4.5;
4,1 = 773,86 m2
4,2 = 237,17 m2
4,3 = 869,56 m2
4,4 = 869,56m2
4,5 = 152,75 m2
dział 5;
5,1 = 273,23 m2
5,2 = 869,56 m2

Odnośnie listew odbojowych, tak jak to wynika z przedmiaru: listwy szer. 0,5 m * ilość w nawiasie. Tak proszę wyceniać. Listwy odbojowe drewniane, klejone, lakierowane lakierem bezbarwnym.

(Dokument w załączniku)

Skip to content