Informacja – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Numer postępowania: MOPR/3/2020
Kielce, dnia 06.03.2020 r.

I N F O R M A C J A  O  W Y N I K A C H

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce informuje, że w dniu 24.02.2020 r. o godz. 10:35 odbyło się otwarcie ofert z zapytania ofertowego w ramach realizacji projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej”, numer postępowania: MOPR/3/2020.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 06.03.2020 r.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content