Informacja – Budowa budynku kontenerowego o funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych

Numer postępowania: MOPR/15/2020

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

„Budowa budynku kontenerowego o funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 537 514,00 zł

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content