Informacja – dla Wykonawców nr 1, Przeprowadzenie kursów dla 80 uczestników projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

Numer postępowania: MOPR/14/2020
Kielce, 02.10.2020r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przeprowadzenie kursów dla 80 uczestników projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) dokonuje modyfikacji SIWZ:

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content