Informacja – Budowa budynku kontenerowego o funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych

Numer postępowania: MOPR/13/2020
Kielce, dnia 07.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 20.08.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku kontenerowego o funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych” numer postępowania MOPR/13/2020. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 07.09.2020 r.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content