Informacja – Budowa budynku kontenerowego o funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych

Numer postępowania: MOPR/13/2020
Kielce, dnia 11.09.2020 r.

UCHYLENIE INFORMACJI O WYNIKACH
oraz
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2 informuje, że w związku z otrzymaniem zastrzeżeń od Wykonawcy Creative and Future Sp. z o.o., ul. Warszawska 34 lok. 211/212, 25-312 Kielce, w dniu 07.09.2020 r. w sprawie nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez INWESTYCJE BUDOWLANE KOWALSKI I PACANOWSKI SP. Z O.O., SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 25-416 Kielce, ul. Zbożowa 2a uchyla wybór oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający unieważnia wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 07.09.2020 r. w postępowaniu pn.: “Budowa budynku kontenerowego o funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych”, numer postępowania: MOPR/13/2020 oraz dokonał ponownej oceny złożonych ofert.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content