Informacja dla podmiotów, którzy zapewnili obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie od 24 lutego 2022 r.

Informacja dla podmiotów, którzy zapewnili obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie od 24 lutego 2022 r.

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy może  ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż na okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Wnioski można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

Jednocześnie informujemy, że przyznanie świadczenia można uzależnić od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują upoważnieni pracownicy gminy.

Podstawa prawa:

Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia (Dz. U. poz. 605)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. poz. 608)

 

Do pobrania:

Wniosek o świadczenie pieniężne na zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.pdf

Klauzula informacyjna – pomoc dla obywateli Ukrainy.pdf

Skip to content