Informacja – dla Wykonawców, dotyczy: Zakup wyposażenia meblowego placówki opiekuńczo – wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 oraz zakup wyposażenia w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz zakup magicznego dywanu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126

Kielce, dn. 06.11.2019 r
MOPR/ZP/341/23/2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W dniu 05.11.2019 r. wpłynęły zapytanie dotyczące postępowania p.n.:
ZAKUP WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W KIELCACH PRZY UL. WIELKOPOLSKIEJ 31 ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA W BUDYNKU PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 126 W KIELCACH NA POTRZEBY UTWORZENIA ŚWIETLICY SPECJALISTYCZNEJ ORAZ ZAKUP MAGICZNEGO DYWANU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. “ZAKUP MAGICZNEGO DYWANU Z PAKIETEM REWALIDACYJNYM NA POTRZEBY ŚWIETLICY SPECJALISTYCZNEJ W KIELCACH PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 126” ; Znak sprawy:MOPR/ZP/341/23/2019

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content