Informacja – dla Wykonawców nr 1, dotyczy: Zakup drobnej galanterii kuchennej do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w Kielcach ul. Jana Nowaka–Jeziorańskiego 53

Kielce, 17.08.2020r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zapytanie – sondaż rynku: Zakup drobnej galanterii kuchennej do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w Kielcach ul. Jana Nowaka–Jeziorańskiego 53 zgodnie z projektem „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”

Oferent przedstawił pytania do opisu postępowania – Zamawiający odpowiada

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content