Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży … uczestników projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Znak sprawy: MOPR/11/2020

Kielce, dnia 13.08.2020 r.

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce informuje, że w dniu 05.08.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie Publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat oraz ich rodziców – uczestników projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” numer postępowania: MOPR/11/2020.

W postępowaniu wpłynęło  8 ofert.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content