Informacja – dla Wykonawców nr 1, dotyczy: Zakup wyposażenia do pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach

Numer postępowania: MOPR/10/2020
Kielce, 14.07.2020r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup wyposażenia do pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób niesamodzielnych oraz doposażenie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla os. Z chorobą Alzheimera przy Al. Legionów 5 w Kielcach”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie 1:
Zadanie 1 pozycja 10 Lodówka

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content