Zaproszenie do udziału w projekcie „Razem możemy więcej – wsparcie rodzin wychodzących z kryzysu zdrowia psychicznego”

Zaproszenie do udziału w projekcie „Razem możemy więcej – wsparcie rodzin wychodzących z kryzysu zdrowia psychicznego”

Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Kielcach serdecznie zaprasza mieszkańców Kielc po kryzysach zdrowia psychicznego oraz członków ich rodzin  do uczestnictwa w projekcie pn. „Razem możemy więcej – wsparcie rodzin wychodzących z kryzysu zdrowia psychicznego” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Nazwa zadania: „Razem możemy więcej – wsparcie rodzin wychodzących z kryzysu zdrowia psychicznego”

Źródło finansowania: budżet miasta

Czas Realizacji: lipiec 2020 – grudzień 2020

Miejsce realizacji: Środowiskowy Dom Samopomocy Kielce, ul. Miodowa 7

Adresaci:  mieszkańcy Kielc po kryzysach zdrowia psychicznego oraz członkowie rodzin wspólnie zamieszkujący z osobami po kryzysach zdrowia psychicznego

Składowe projektu – działania:

  1. Rekrutacja uczestników projektu – odbywa się w sposób ciągły do 30.11.2020 roku. Dotyczy osób po kryzysach zdrowia psychicznego oraz członków rodzin wspólnie zamieszkujących. Szacowana liczba osób – 80,
  2. Terapia przeciwlękowa – prowadzona w formie indywidualnej lub grupowej – zajęcia skierowane do maksymalnie 25 osób, uczące technik radzenia sobie ze stresem i lękiem,
  3. Terapia rodzinna – prowadzona indywidualnie lub rodzinnie również w miejscu zamieszkania osoby chorej. Zakładana liczba odbiorców 8 rodzin zależna od prowadzącego,
  4. Treningi umiejętności społecznych – kierowane do maksymalnie 25 osób mają na celu poprawę umiejętności społecznych osób po kryzysach. Realizowane będą w formie warsztatów, treningów praktycznych lub zajęć z dramy,
  5. Działania w celu powołania grupy samopomocowej – forma często spotykana w terapii, popularna na całym świecie. Polega na samodzielnym organizowaniu i wzajemnym wspieraniu się przez osoby po kryzysach zdrowia psychicznego.

Zgłoszenia przyjmuje:

  • Joanna Głuszek, e-mail: joanna.gluszek@interia.pl, tel.: +48 603 096 605

Więcej informacji:

Skip to content