Informacja dla Wykonawców nr 1 – Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wielkopolskiej 31

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/16/2019
Kielce, 06.09.2019r.

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wielkopolskiej 31

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej ustawy) dokonuje modyfikacji SIWZ:

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia poprzez załączenie dodatkowych rysunków/planów.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content