Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (rok akademicki 2019/2020)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w dniu 9 września 2019 roku rusza nowy nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (rok akademicki 2019/2020).

Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi procedurami programu i przyjmowanymi corocznie przez Zarząd Funduszu „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wszystkie informacje dotyczące programu (w tym: założenia programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu, procedury, zasady) oraz formularze i załączniki na temat realizacji programu są zamieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Zainteresowanych taką formą pomocy prosimy o kontakt z Działem Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Studzienna 2, pokój nr 9, tel.+48 41 331 25 24 wew. 234.

Więcej informacji: https://mopr.kielce.pl/formy-pomocy/srodki-pfron/program-aktywny-samorzad/

Skip to content