Informacja – dla Wykonawców nr 1, Świadczenie usług pocztowych

Znak sprawy MOPR/ZP/341/28/2019
Kielce, 10.12.2019 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: postępowania p.n. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, zwykłych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych  oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania z dnia 09.12.2019 r. oraz modyfikuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu/SIWZ:

(…)
Skip to content