Zapytanie ofertowe: zakup paliwa do samochodów służbowych MOPR Kielce

Zał. Nr 2

Kielce, 2019-12-10

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Zakup paliwa do samochodów służbowych MOPR Kielce
3. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2020 – grudzień 2020
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: paliwo tankowane na stacji benzynowej
Pb  – 3000 l.
ON – 18000 l.
Jeżeli tankowanie odbywa się za pośrednictwem kart, karty te muszą być uwzględnione w cenie.
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert:
  1. osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1
    2. drogą elektroniczną na adres e-mail: a.dubik@mopr.kielce.pl
    3. Faxem na nr 41 362 68 88

Oferty należy składać do…………………17.12.2019………, godz. 12:00

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu …………17.12.2019……  o godzinie 14:00

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Agata Dubik, tel. …41 3626888, wew. 240, e-mail a.dubik@mopr.kielce.pl
Skip to content