Informacja – dla Wykonawców nr 1, Usługi doręczania przekazów pieniężnych/pocztowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2020 roku.

MOPR/ZP/341/30/2019
Kielce, 18.12.2019r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.  Usługi doręczania przekazów pieniężnych/pocztowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2020 roku.

Zamawiający w oparciu o art.. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania z dnia 17.12.2019 r. oraz w oparciu o art. 38 ust. 4 modyfikuje treść SIWZ.:

Pytanie 1
Zamawiający w zapytaniu ofertowym przedstawił własny projekt umowy. W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do umowy załączników regulujących prawidłową realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia ?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do umowy załączników regulujących prawidłową realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z zapisami zawartymi we wzorze umowy.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content