Ogłoszenie – Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej

Ogłoszenie nr 637184-N-2019 z dnia 2019-12-18 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: ZAKUP WYPOSAŻENIA DO BUDYNKU PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 W KIELCACH NA POTRZEBY UTWORZENIA ŚWIETLICY SPECJALISTYCZNEJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content