Informacja dla Wykonawców nr 1 – ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ WYPOSAŻENIA W BUDYNKU PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 W KIELCACH NA POTRZEBY UTWORZENIA ŚWIETLICY SPECJALISTYCZNEJ ORAZ WYPOSAŻENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W KIELCACH PRZY UL. WIELKOPOLSKIEJ 31

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/20/2019

Kielce, 04.10.2019r.

 

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ WYPOSAŻENIA W BUDYNKU PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 W KIELCACH NA POTRZEBY UTWORZENIA  ŚWIETLICY SPECJALISTYCZNEJ ORAZ WYPOSAŻENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W KIELCACH PRZY UL. WIELKOPOLSKIEJ 31

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania z dnia. 03.10.2019 r. oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content