Informacja – dla Wykonawców nr 2, dotyczy: Usługa doręczania przekazów pieniężnych/pocztowych dla Klientów MOPR w Kielcach w 2021 r.

Znak sprawy: MOPR/22/2020
Kielce, 15.12.2020r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Usługa doręczania przekazów pieniężnych/pocztowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2021 roku”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content