Zapytanie – sondaż rynku: ochrona obiektów MOPR w Kielcach wyposażonych w instalację alarmową

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: 1) ochrona

a) monitoring 55 obiektów wyposażonych w instalację alarmową położonych przy ulicach:

 1. Studzienna 2
 2. Studzienna 2 Dział ds. Informatyki
 3. Ośrodek Korekcyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy ul. Wiśniowa 3
 4. Dział Usług ul. Wiśniowa 4
 5. Dział Usług ul. Wiśniowa 6
 6. Magazyn MOPR ul. 1-go Maja 196
 7. Magazyn MOPR ul. Turystyczna 1
 8. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Zamenhofa 4
 9. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Miodowa 7
 10. Rejon Opiekuńczy „Szydłówek” ul. Miodowa 7
 11. Rejon Opiekuńczy „Herby” ul. 1-go Maja 196
 12. Rejon Opiekuńczy „Białogon”, „Barwinek-Baranówek”, Dział Projektów Strukturalnych ul. Kołłątaja 4
 13. Rejon Opiekuńczy „Śródmieście” ul. Kościuszki 25
 14. Rejon Opiekuńczy „Os. Jagiellońskie” ul. Sienkiewicza 68
 15. Rejon Opiekuńczy „KSM” ul. Wawrzyńskiej 20
 16. Rejon Opiekuńczy „Czarnów” ul. Piekoszowska 39
 17. Rejon Opiekuńczy „Uroczysko” ul. Gabrieli Zapolskiej 7
 18. Rejon Opiekuńczy „Za Torami” ul. 1-go Maja 196
 19. Rejon Opiekuńczy „Centrum” ul. Warszawska 29
 20. Klub Seniora ul. Kostki 4A
 21. Klub Seniora ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 76
 22. Klub Seniora ul. Hoża 39
 23. Klub Seniora Al. Legionów 5
 24. Klub Seniora ul. Żeromskiego 44
 25. Klub Senior+ ul. Warszawska 151
 26. Klub Seniora ul. Naruszewicza 23
 27. Klub Seniora ul. Tujowa 2
 28. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Wesoła 51
 29. Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera Al. Legionów 5
 30. Filia Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Chorych na Alzheimera Kielcach przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53
 31. Dział Dodatków Mieszkaniowych ul. Bodzentyńska 32/40
 32. Dział Świadczeń Rodzinnych i Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ul. Targowa 18
 33. Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” nr 1 ul. Konopnickiej 5
 34. Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” nr 2 ul. Konopnickiej 5
 35. Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” nr 3 ul. Konopnickiej 5
 36. Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” ul. 1-go Maja 196
 37. Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” ul. Ściegiennego 270D
 38. Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” ul. Sandomierska 12
 39. Ośrodek Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” Filia Klubu Seniora ul. Marszałkowska 12
 40. Jadłodajnia 11.30 ul. Bodzentyńska 32/40
 41. Jadłodajnia 11.30 ul. Piekoszowska 32
 42. Jadłodajnia 11.30 ul. Żeromskiego 51
 43. Towarzystwo Dobroczynności ul. Kościuszki 25
 44. Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych Kościuszki 25
 45. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Reumatyków i Sympatyków „ARNIKA” ul. Kościuszki 25
 46. Zespół ds. Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Bukowa 18
 47. Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców ul. Chęcińska 3
 48. Przedszkole Sióstr Salezjanek ul. Chęcińska 3
 49. Dział Usług ul. Bukowa 14
 50. Żłobek Samorządowy „Uśmiech Malucha” ul. os. Na Stoku 42A
 51. Budynek ul. Posłowicka 98
 52. Dział Bezdomności ul. Mielczarskiego 51
 53. Dział ds. Doradztwa Metodycznego i Sprawozdawczości ul. Sienkiewicza 34
 54. Miejsce Aktywności Mieszkańców „MAM” ul. 1-go Maja 238

 b) interwencja patrolu na wezwanie pracownika MOPR,

 • 50 interwencji w roku

2) monitorowanie sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru w 

 1. Klubie Seniora w Kielcach przy ul. Al. Legionów 5
 2. Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Chorych na Alzheimera Kielcach przy ul. Al. Legionów 5
 3. Fili Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Chorych na Alzheimera Kielcach przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53

 poprzez:

 • łączenie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie za pomocą zainstalowanych urządzeń transmisji alarmu do systemu monitorowania: droga radiową
 • monitorowanie przez Centrum Operacyjne lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie, całodobowo przez wszystkie dni tygodnia,
 • niezwłoczne przekazanie sygnału o alarmie pożarowym (główny alarm II stopnia) do wyznaczonej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

3) nadajnik radiowy do monitoringu

 • koszt podłączenia 1 nadajnika
 • miesięczny koszt dzierżawy 1 nadajnika
3. Termin realizacji zamówienia 01.01.2021 do 31.12.2021
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: Do oferty należy dołączyć:

 • koncesję MSWiA na potwierdzające działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
 • umowę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej na obsługę alarmowego systemu transmisji alarmów pożarowych,
 • pozwolenie radiowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej i rezerwację własnej częstotliwości na wyłączność lub na zasadzie współużytkownika,
 • posiadania na czas trwania umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł,
 • czy Zleceniobiorca zapewni Zleceniodawcy w ramach przedmiotu umowy moduł łączności dotyczący sygnału ppoż. dopuszczony przez Państwową Straż Pożarną,
 • czy w warunkach realizacji umowy Zleceniobiorca w zakresie monitoringu włamaniowego i przeciwpożarowego zapewni całodobową gotowość do usuwania awarii w nagłych wypadkach
  z podaniem nr telefonicznego serwisu..
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: a) Pisemnie – osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1

Oferty należy składać do 21.12.2020r, godz. 15.00

Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 2 dni od daty składania ofert.

8. Rozpoznanie prowadził(a): Andrzej Mistal, tel. 664 748 305, e-mail: a.mistal@mopr.kielce.pl

(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content