Informacja – dla Wykonawców nr 2, dotyczy: Zakup wyposażenia meblowego placówki opiekuńczo – wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 oraz zakup wyposażenia w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz zakup magicznego dywanu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126

Kielce dn. 08.11.2019 r.
MOPR/ZP/341/23/2019

INFORMACJA NR 2  DLA WYKONAWCÓW

W dniu 07.11.2019 r. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania p.n.: Zakup wyposażenia meblowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 oraz zakup wyposażenia w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz zakup magicznego dywanu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby świetlicy  specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126”. Znak Sprawy MOPR/ZP/341/23/2019

Treść zapytania : W związku z prowadzonym postępowaniem na zakup wyposażenia meblowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 oraz zakup wyposażenia budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach , znak sprawy : MOPR/ZP/341/23/2019 uprzejmie prosimy o podanie wymiarów materacy asekuracyjnych z rzepami lp. 25 – Załącznik nr 1A – Meble oraz ilości chust animacyjnych Klanza 2m lp. 6 Załącznik nr 1C – Zabawki, Art. Sportowe.

Odpowiedź Zamawiającego:  wymiary materacy są następujące: 200 cm x 120 cm x 5 cm. Wymiary i ilość sztuk chust animacyjnych podano w specyfikacji w załączniku nr 1C pozycja nr 6.

(Dokument w załączniku)

 

Skip to content