Informacja dla Wykonawców nr 2 – Montaż windy zewnętrznej w SP Nr 31

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/09/2019
Kielce, 21.03.2019r.

                                         Informacja dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Montaż windy zewnętrznej w SP Nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi Klubu „Senior+”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej ustawy) dokonuje modyfikacji SIWZ:

  1. Treść ust. VII SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
    Termin realizacji do 07.08.2019r.
  2. Treść ust. XIII pkt.2. SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
    Termin wniesienia wadium upływa dnia 29.03.2019r. o godz. 10:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

 

Skip to content