Informacja dla Wykonawców nr 3

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/09/2019
Kielce, 22.03.2019 r.

Informacja dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. “Montaż windy zewnętrznej w SP Nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi Klubu „Senior+”

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content