Informacja dla Wykonawców nr 2– wyposażenie meblowe w budynku Domu Pomocy Społecznej

Kielce,23.04.2019 r.

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.:Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia meblowego w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach  w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.”

Pytanie nr 1
W związku z  zapisem  “Osobiście w siedzibie zamawiającego ”  zwracam się z prośbą zmiany niniejszego zapisu i dopuszczenie przesłania oferty pocztą, bądź posłańcem.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w ogłoszeniu została zamieszczona informacja o możliwości składania ofert drogą pocztową.

Pytanie nr 2
Zwracam się z prośbą o podanie więcej szczegółów dotyczących punktów  1-3. Czy posiadają Państwo rysunki zabudowy? Czy wybrali Państwo kolory/ rodzaj płyty?

Odpowiedź:
Zamawiający informuję, iż nie posiadamy rysunków zabudowy,rodzaj płyty określony jest w załączniku nr 1  do Ogłoszenia, natomiast kolor mebli pozostaje do uzgodnienia z Zamawiającym do rozstrzygnięciu ofert i wyłonieniu Wykonawcy

 

 

 

 

,

 

Skip to content