Informacja dla Wykonawców nr 2 – wyposażenie rehabilitacyjno-medyczne w budynku Domu Pomocy Społecznej

Kielce,23.04.2019 r.

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.:Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu rehabilitacyjno-medycznego w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich przy ul. Jana III Sobieskiego w Kielcach w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

Pytanie 1
Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla części I i II w pozycji 1. Łóżko rehabilitacyjne wspomagane elektrycznie, dopuści łóżko o szerokości całkowitej 105 cm, regulacja elektryczna leże w zakresie min. wys. leża 40 cm, max wys. leża 80 cm,.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie dot. łóżka rehabilitacyjnego wspomaganego elektrycznie – dopuszcza się szer. całkowitą 105 cm, o regulacji leża w zakresie  min wys 40 cm, max wys. leża 80 cm

Pytanie nr 2
Ze względu na wycofanie z oferty producenta łóżek o podanych w specyfikacji parametrach, czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o wymiarach: długość całkowita 217 cm, szerokość całkowita 101,5 cm oraz o maksymalnym obciążeniu 165 kg?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż dopuści łóżko rehabilitacyjne o wymiarach  o dłg całkowitej 217 cm, szer całkowitej 101,5 cm oraz max obciążeniu 165 kg.

Skip to content