Informacja dla wykonawców – Wyposażenie do Sieci Świetlic Środowiskowych „4 Kąty” i świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126

MOPR/ZP /341/36/2019

Kielce 31.12.2019 r.

INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW

W dn. 30.12.2019 r. wpłynęło zapytanie dot. postępowania p.n. : Wyposażenie do Sieci Świetlic Środowiskowych „4 Kąty” i świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126 

Treść zapytania : W związku z prowadzonym postępowaniem – znak sprawy MOPR/ZP/341/36/2019  część nr 1A uprzejmie prosimy o informację  czy w ofercie należy uwzględnić montaż i uruchomienie wyspecyfikowanych przedmiotów zamówienia ewentualnie których . W przypadku konieczności montażu sprzętu prosimy o udostępnienie rzutu sal z zaznaczonym rozmieszczeniem sprzętu , rozmieszczeniem punktów zasilanie elektrycznego /gniazdka/ oraz informację z jakiego materiału wykonane są ściany pomieszczeń / beton, cegła , gips – karton/.

Informacje te są niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia  30.12.2019 r. Zamawiający modyfikuje Załącznik Nr 1 A do siwz , zaznaczając  elementy wyposażenia , których montaż należy uwzględnić przy realizacji zamówienia .  W każdej sali znajdują się gniazda elektryczne .

Miejsce montażu – zgodnie z załączonym rysunkiem.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content