Zapytanie ofertowe: usługa transportowa mieszkańców Kielc, którzy ukończyli 70 rok życia

Zał. Nr 2

Kielce, 2019-12-30

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Usługa transportowa mieszkańców Kielc, którzy ukończyli 70 rok życia, są osobami samotnymi z dochodem nie przekraczającym 300% kryterium dochodowego
3. Termin realizacji zamówienia: styczeń – grudzień 2020
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa mieszkańców miasta Kielce, którzy ukończyli 70 rok życia, są osobami samotnymi z dochodem finansowym nie przekraczającym 300 % kryterium dochodowego tj. nie więcej niż 2 103,00 zł netto ,przewlekle chore i /lub niepełnosprawne. Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam zainteresowany, jak i  w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.  Zgłoszenia przejazdu należy dokonać nie później niż na trzy dni robocze do godz. 20.00, przed planowanym terminem przejazdu… Pełna dokumentacja w załączniku
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: Pisemnie – osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1, drogą elektroniczną na adres e-mail: d.olejarczyk@mopr.kiele.pl, i.mrowka@mopr.kielce.pl, faksem na nr 41 36 76 915.
Oferty należy składać do 09.01.2020 r., godz. 12:00.
Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 10.01.2020 r. o godz. 12:00.
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Dorota Olejarczyk, Izabela Mrówka, tel. 604 635 495, adres poczty elektronicznej: d.olejarczyk@mopr.kiele.pl, i.mrowka@mopr.kielce.pl
Skip to content